Võistlus 5.-12. klassi õpilastele

Omniva, Eesti Rahva Muuseum ning MTÜ MareBalticum kutsuvad osalema postiajalugu käsitleval õpilastööde võistlusel:

„Ühe saadetise lugu“

Kutsume üles kõiki 5.-12. klassi õpilasi avastama postisaadetiste ajaloolisi lugusid. Ootame huvitavaid, erilisi ning kaasakiskuvaid uurimistöid, mis avavad ukse Eesti posti minevikku. Võistluse eesmärk on tekitada huvi ning julgustada noori uurima lähemalt postiga seotud ajalugu, avastades erilisi lugusid ja põnevaid seoseid.
Tingimused:
Osaleda võib nii individuaalselt kui ka grupina (kuni 4 liiget).
Uurimistöö peab sisaldama:
1. Taustalugu: miks otsustati just konkreetset saadetist – kirja ja/või postkaarti uurida?
2. Kuidas ja kust see leiti?
3. Kes on antud saadetise saatja?
4. Kes on antud saadetise saaja?
5. Kui tegemist on postkaardiga – mis on sellel kujutatud, kes on autor?
6. Mis on kujutatud margil, kes on margi autor, mis aastast on see pärit?
7. Miks ja millised on saadetisel erinevaid märgised (postitemplid)?
8. Kas saadetisel esineb veel märgiseid, kleebiseid või templeid? Miks?
Kui on huvitavaid leide ja midagi eelnevale lisada, siis tuleks kindlasti see ka kõik töösse kirja panna.

Töö peab sisaldama fotot saadetise mõlemast küljest. Lisada võib suurendatult pilte mõnest detailist. Kujundada võib vabalt valitud programmis, kuid ootame töid salvestatuna pdf-formaati.

Ootame võistlustöid digitaalselt 5. maiks 2024. Esitamine avatakse märtsis.

Arvestust peetakse ühes vanuseastmes.

Esitatava uurimistöö nimi/fail peab sisaldama: autorite nimed, kooli nimi.

Võistlustöid hindab žürii koosseisus:

Mart Mägi – Omniva juhatuse esimees

Tiit Pruuli – Omniva emissioonikomisjoni liige

Indrek Ilomets – Postiajaloolane ja postkaardi kollektsionäär

Kaari Siemer – Eesti Rahva Muuseumi hariduskeskuse juhataja

Võitjad kuulutame välja 1. juunil 2024.

Parimad tööd eksponeeritakse 26.-28. juulil rahvusvahelisel filateelianäitusel Mare Balticum 2024 ning premeeritakse auhindadega.

MTÜ MareBalticum
info@marebalticum.ee

JÄLGI MEID

MARE

BALTICUM 2024

ABIKS / ABIMATERJALID saadetistele perioodist 1918 kuni 1944 

 1. Eesti / Estonia: Philately & Postal History Handbook Catalogue (Vambola Hurt, Elmar Ojaste, 1986) – link ning raamatu lisa – link
 2. Posti Määrustik 1927 – link
 3. Posti Määrustik 1938 – link
 4. Eesti Vabariigi postiasutuste nimekiri 1919 – link
 5. Eesti Vabariigi posti, telegraafi ja telefoni asutuste nimekiri 1921 – link
 6. Posti, telegraafi ja telefoni asutuste nimestik 1926 – link
 7. Posti, telegraafi, telefoni ja raadio-asutuste nimestik 1929 – link
 8. Posti, telegraafi, telefoni ja raadio asutiste ning abiasutiste nimestik 1934 – link

ABIKS / ABIMATERJALID saadetistele perioodist 1944 kuni 1991

 1. – link
 2. – link
 3. – link

ABIKS / ABIMATERJALID saadetistele perioodist 1991 kuni 2024

 1. – link
 2. – link
 3. – link